Terug naar boven

Basiscursus MRA 'Mandibulair Repositie Apparaat'

3 september 2021
Basiscursus MRA 'Mandibulair Repositie Apparaat'

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is waarschijnlijk ook wel bekend.

En wat weet u verder...

Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Kunt u een patiënt met een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSA) herkennen? Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken. Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde) praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?

Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven. Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u een MRA kunt ‘aanmeten’ en laten vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.

Kortom een cursus waarbij u niet in slaap zult vallen en waarna u in staat zult zijn bovenstaande vragen en meer te beantwoorden. De cursus zal bovendien als goede basis
dienen voor de accreditatie als Erkend Tandheelkundig Slaapgeneeskundige ‘NVTS’.

Docent
Aarnoud Hoekema, MKA-chirurg.

Datum
Vrijdag 3 september 2021.

Kosten
500 euro

Adres
Het Auditorium van het Antonius te Utrecht
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht

Aanmelden
Aanmelden kan nog tot en met 29 augustus.