Terug naar boven

Algemene Ledenvergadering

8 april 2022  |  08:15 - 09:15 uur
Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de NVTS nodigt alle gewone leden van harte uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op vrijdag 8 april 2022 om 8:15 uur, voorafgaand aan het 14e NVTS congres in de Tinfabriek te Naarden. De agenda en stukken kunt u ruim van tevoren inzien en downloaden op het ledengedeelte van onze website onder ‘Notulen en rapporten’.

Graag willen wij u erop attenderen de ALV agenda vooraf goed door te nemen met in het bijzonder punt 10 'Visitatie opleiding Oral Health Sciences van de ACTA'. Het bestuur vraagt daarbij goedkeuring voor de visitatie van de opleiding Oral Health Sciences van de ACTA om te beoordelen of het curriculum van het profiel Orofaciale Pijn en Dysfunctie voldoet aan de eisen van de NVTS inzake erkenning tot tandheelkundig slaapgeneeskunde NVTS.
Indien u al vragen heeft over de agenda zouden we deze graag vooraf ontvangen via het contactformulier. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de vragen voor te bereiden om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan tijdens de ALV.

U dient zich vooraf aan te melden voor deze ALV, via onderstaand formulier. De agenda en stukken kunt ruim voor de ALV inzien en downloaden op onze website. Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 6 april.
Let op: alleen gewone leden hebben toegang tot de ledenvergadering.

Ledenvergadering NVTS
Vrijdag 8 april 2022 om 8:15 uur
Tinfabriek
Amsterdamsestraatweg 5, 1411 AW Naarden.

We verwelkomen u graag op vrijdag 8 april!