Terug naar boven

Buitengewone online ledenvergadering op woensdag 11 oktober

11 oktober 2023  |  19:00 uur

Het bestuur van de NVTS nodigt alle gewone leden van harte uit om deel te nemen aan de bijzondere algemene ledenvergadering op woensdag 11 oktober 2023 om 19:00 uur. Deze vergadering zal volledig gewijd zijn aan een voorstel voor herontwikkeling van het MRA-protocol. Het voorstel is reeds in te zien en te downloaden van onze website.

Indien u vooraf al vragen heeft over het voorstel, dan zouden we deze graag ontvangen via het contactformulier. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de antwoorden voor te bereiden, om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan tijdens de ALV.

De stukken (agenda en voorstel herontwikkeling MRA-protocol) vindt u elders op onze website (na inloggen).

U dient zich vooraf aan te melden voor deze ALV, via onderstaande link. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 9 oktober.

Let op: alleen gewone leden hebben toegang tot de ledenvergadering.


Buitengewone Algemene Ledenvergadering NVTS

Woensdag 11 oktober 2023 om 19:00 uur precies. De vergadering is online. Wie zich heeft aangemeld, zal tijdig de Zoom-link voor deelname ontvangen.

We verwelkomen u graag op woensdag 11 oktober!

Na afloop van de ALV zal om 20:00 uur het webinar 'Upcoming Trends in Precision Dental Sleep Medicine' starten. Klik hier voor meer informatie.Inloggen vereist voor NVTS leden