Terug naar boven

Webinar 'De rol van de KNO-arts bij patiënten met slaapapneu klachten'

23 mei 2023  |  20:00 uur
Webinar 'De rol van de KNO-arts bij patiënten met slaapapneu klachten'

Na het grote succes van de eerdere NVTS webinars, in 2021 en 2022 hebben we opnieuw een interessante spreker gevonden voor ons eerste webinar van 2023: dr. M.J.L. (Madeline) Ravesloot, KNO-arts en somnoloog. Het webinar met als thema 'De rol van de KNO-arts bij patiënten met slaapapneu klachten' vindt plaats op 23 mei 2023 en is gratis toegankelijk voor eenieder.

Klik hier om het webinar terug te kijken (alleen voor leden).

Slaapgebonden ademhalingsstoornissen, zoals OSAS is een multifactoriële aandoening. Zo zijn er ook meerdere disciplines die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patienten met deze aandoeningen. De tandarts maakt een MRA, de kaakchirurg werkt een patiënt op voor skeletale chirurgie, de neuroloog kijkt naar de oorzaak van rusteloze benen en de longarts neemt een bloedgas af bij de patient met obesity hypoventlation syndrome. Maar wat is de rol van de KNO arts?

Tijdens dit webinar zullen wij ons richten op de bevindingen bij KNO-onderzoek die kunnen passen bij obstructieve slaapapneu en KNO behandelopties. Daarnaast zal er ruimte zijn voor vragen en discussie!

Korte biografie
Madeline Ravesloot is KNO-arts in het OLVG in Amsterdam. Madeline voltooide haar opleiding KNO-heelkunde in het voormalig AMC in Amsterdam. Verder heeft ze een master klinische epidemiologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is ze gediplomeerd somnoloog. Haar belangrijkste focus, zowel klinisch als wetenschappelijk, zijn slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en rhinologie. Ze is lid van vele professionele verenigingen, bestuurslid van de International Sleep Surgical Society, heeft artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en handboeken, is recensent voor diverse tijdschriften, geeft regelmatig nationale en internationale lezingen en is lid van verschillende nationale en internationale commissies.

Naast haar klinisch en wetenschappelijk werk heeft Madeline ook passie voor het geven van onderwijs aan studenten, KNO-artsen in opleiding en collega KNO-artsen. Verder geeft zij terug aan de gemeenschap via Stichting EarDrop waar zij actief bestuurslid van de medisch technische commissie is en waarmee zij eenmaal per jaar betrokken is bij operaties in Oost-Afrika.

Programma
. 20:00: start webinar
. 20:00 - 20:05: uur: introductie webinar en spreker door moderator
. 20:06 - 21:00 uur: voordracht
. 21:00 - 21:15 uur: Q&A
. 21:15 - 21:20 uur: huishoudelijke mededelingen en slot.

Leerdoelen
Na het volgen van dit webinar bent u op de hoogte van de rol van de KNO-arts bij de diagnose en behandeling van patienten met ernstig slaapapneu.

Competenties
• Vakinhoudelijk handelen: 60%
• Kennis en Wetenschap: 40%

Kenmerken / Disciplines
• Tandheelkundige slaapgeneeskunde.

Praktische informatie
Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 mei, van 20.00 tot circa 21.30 uur. Na tijdige aanmelding ontvangt u uiterlijk daags voor het webinar een link voor deelname.

Leden kunnen het webinar op een later moment (terug)kijken. Hiermee kunnen echter geen accreditatiepunten e.d. worden verkregen.

De reguliere aanmelding is gesloten. Mocht u alsnog willen deelnemen, dan kunt u hier klikken om alsnog toegang krijgen tot het webinar.

Presentiemelding bij het KRT e.d. is slechts mogelijk indien uw BIG-nummer op het aanmeldformulier is vermeld.


Inloggen vereist voor NVTS leden