Terug naar boven

Basiscursus 'Mandibulair Repositie Apparaat'

30 september 2022  |  08:30 uur
Basiscursus 'Mandibulair Repositie Apparaat'

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is waarschijnlijk ook wel bekend.

Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Kunt u een patiënt met Obstructief Slaap Apneu (OSA) herkennen? Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken. Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde) praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?

Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven. Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u een MRA kunt ‘aanmeten’ en laten vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.

Kortom een cursus waarbij u niet in slaap zult vallen en waarna u in staat zult zijn bovenstaande vragen en meer te beantwoorden. De cursus zal bovendien als goede basis dienen voor de accreditatie als erkend Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.

Programma (aangepast schema)

08:30 uur: Ontvangst en Registratie
09:00 uur: Opening

Slaap & slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
09:05 uur: Inleiding
09:30 uur: Pathofysiologie
10:00 uur: Epidemiologie & consequenties
10:30 uur: Pauze

Diagnostiek & therapie
10:45 uur: Diagnostiek 1 – anamnese / KNO‐onderzoek
11:10 uur: Diagnostiek 2 – slaaponderzoek
11:40 uur: Therapie ‐ conservatief & CPAP
12:10 uur: Therapie ‐ chirurgie
12:45 uur: Lunch

MRA therapie
13:30 uur: MRA, effectiviteit, indicaties & contraindicaties
14:30 uur: Neveneffecten & therapietrouw
15:00 uur: Pauze

Workshops
15:30 uur: Richtlijnen & protocollen
16:00 uur: Vervaardiging MRA
17:00 uur: Vragen en afsluiting 

Docenten
Aarnoud Hoekema, MKA-chirurg en Michiel Doff MKA-chirurg.

Datum
Vrijdag 30 september 2022.

Kosten
500 euro. U betaalt bij aanmelding via deze website. De factuur ontvangt u later.

Adres
Tjongerschans Ziekenhuis, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen, route 79.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 26 september.