Terug naar boven

De Slaapcursus der Lage Landen is aan zijn 28ste editie toe!

23 november 2022
De Slaapcursus der Lage Landen is aan zijn 28ste editie toe!

De cursus richt zich op praktiserende artsen en assistenten, zoals longartsen, KNO-artsen, neurologen, psychiaters, kaakchirurgen en kaakchirurgen die zich willen bekwamen in de slaap en in het bijzonder in de evaluatie van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap. De cursus omvat twee dagen en vindt plaats op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2023.

Na deel 1, waarin veel aandacht wordt besteed aan de fysiologie en pathofysiologie van slaapapneu, komt de nadruk in deel 2 meer te liggen op slaap in de breedste zin van het woord, naast een aantal respiratoire topics die niet eerder aan bod kwamen.
De beide cursusdelen vormen samen een tweeluik waarin het volledige spectrum aan slaapstoornissen en andere relevante topics aan bod komt. Het geheel is doorspekt met workshops zowel gericht op diagnostiek als op behandeling. Deelnemers zullen nadien met meer kennis en inzicht een polysomnografie beoordelen en de verschillende behandelingsmodaliteiten toepassen.
Deel 1 zal opnieuw worden georganiseerd in januari 2024 voor artsen en in maart 2024 voor laboranten.
 

Onderwerpen

 • Fundamentele aspecten van slaap: neurobiologie, slaap/waakritmestoornissen.
 • Geavanceerde meettechnieken: slaapendoscopie bij volwassenen, arousaldetectie, nieuwe sensoren.
 • Gesofisticeerde beademingstoestellen voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
 • Neurologische aandoeningen tijdens de slaap: epilepsie, parasomnieën, narcolepsie.
 • Insomnie: (niet)farmacologische behandeling.
 • Praktische onderwerpen: arousals, MSLT-MWT, casuïstiek hypoventilatie, behandeling SAS, online 'uitlezen', gebruik psychofarmaca, trendanalyse, definities, patient in the lead, rijgeschiktheid.


Opzet

 • Theoretisch: lezingen.
 • Praktisch: registraties, casuïstiek, demonstraties.
 • Werkgroepen, vrije discussies, 'meet the experts', etc


Op het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • Polysomnografie meer verfijnd te analyseren en te interpreteren.
 • Behandelingen anders dan CPAP toe te passen bij OSA en hypoventilatie.
 • Slaap met een bredere bril te bekijken.
 • Met meer kennis in discussie te treden met de leden van het slaapteam.


Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Ander nieuws