Terug naar boven

De Slaapcursus der Lage Landen is aan zijn 30ste editie toe!

13 november 2023
De Slaapcursus der Lage Landen is aan zijn 30ste editie toe!

Op 25, 26 en 27 januari 2024 vindt in Antwerpen de Slaapcursus der Lage Landen (deel 1) plaats. Voor de 30ste keer alweer! De cursus richt zich uitsluitend op praktiserende tandartsen, artsen (longartsen, KNO-artsen, neurologen, cardiologen, kaakchirurgen) en assistenten, die zich wil­len bekwamen in de evaluatie van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

Deel 1 van deze cursus maakt deel uit van een tweeluik waarin het volledige spectrum aan slaapstoornissen en andere relevante topics aan bod komt.
Deel 2 zal worden aangeboden in januari 2025 voor artsen en in maart 2025 voor laboranten.
De cursisten zullen meer inzicht krijgen in de fysiologie en pathofysiologie en zullen praktische vaardigheden verwerven, zoals het uitvoeren van poly(somno)grafie en het toepassen van verschillende behandelingsmodalitei­ten. De cursus vormt een uitstekende voorbereiding op het Europees examen 'Sleep expert-somnologist' van de European Sleep Research Society.
 

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Fysiologie van de ademhaling tijdens de slaap
 • Pathofysiologie van het obstructief slaapapneusyn­droom: mechanismen
 • Klinische kenmerken van syndromen
 • Diagnose - klassiek slaaponderzoek - polygrafie
 • Centraal slaapapneusyndroom
 • Behandeling - overzicht van behandelingsstrategieën
 • Praktische onderwerpen: slaapregistratie, electroden, (auto-)CPAP, maskers.


Opzet van de cursus

 • Theoretisch: lezingen
 • Praktisch: registraties, casuïstiek, demonstraties
 • Werkgroepen, vrije discussies, 'meet the experts', etc.


Op het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • Polysomnografie meer verfijnd te analyseren en te interpreteren
 • Behandelingen anders dan CPAP toe te passen bij OSA en hypoventilatie
 • Slaap met een bredere bril te bekijken
 • Met meer kennis in discussie te treden met de leden van het slaapteam.


Klik hier voor meer in formatie en aanmelden voor de cursus.


Ander nieuws