Terug naar boven

Doe ervaring op als NVTS-visiteur!

10 oktober 2023

Elke geaccrediteerde Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS wordt om de vijf jaar gevisiteerd, om te beoordelen of de accreditatie verlengd kan worden. Om goed voorbereid te zijn op uw eigen visitatie, kunt u ervoor kiezen om als (assistent-)visiteur op te treden tijdens de visitatie van een collega. U doet dat onder leiding van de hoofdvisiteur, die de verantwoordelijk draagt voor de visitatie en ook zorgt voor het eindverslag.

Wilt u een keer deelnemen aan de visitatie van een collega? Laat dat dan snel weten via het contactformulier, dan nemen we contact met u op voor de planning. U kunt daarbij kiezen: u kunt na uw eigen visitatie uw opgedane ervaring inzetten bij de visitatie van een collega of u doet eerst zelf ervaring op, met het oog op uw eigen visitatie. U kunt uw voorkeur (voor of na uw eigen visitatie) via het contactformulier aangeven. Als u geen voorkeur aangeeft, dan bepaalt het consilium wat het beste past binnen de planning van de visitaties.


Ander nieuws