Terug naar boven

Een mandibular advancement device voor patiënten met OSA na een operatie

1 januari 2024
Een mandibular advancement device voor patiënten met OSA na een operatie

De AiR-MAD is een innovatieve oplossing, ontwikkeld in samenwerking met Amsterdam UMC en IXA, voor patiënten met obstructief slaap apneu (OSA) tijdens operaties. Dit onderzoek, welk recent is ondersteund met een NVTS-grant, evalueert de klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit, met als doel de last op de gezondheidszorginfrastructuur te verminderen.

Patiënten met OSA lopen een verhoogd risico op peri-operatieve complicaties. De AiR-MAD, ontwikkeld door een tandarts, anesthesiologen en de afd. MKA-chirurgie van het Amsterdam UMC in samenwerking met IXA, biedt een beloftevolle oplossing. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de NVTS-grant, richt zich op het evalueren van de klinische effectiviteit en kosten-effectiviteit van deze innovatie.

In een gerandomiseerde studie worden patiënten gerandomiseerd naar AiR-MAD versus 'standard of care' gedurende de eerste 24 uur na de operatie op de PACU. Primaire uitkomst: het verschil in het percentage patiënten met OSAS dat veilig naar de zaal kan volgens PACU-ontslagcriteria. Secundaire uitkomstmaten omvatten desaturaties <90% per uur en de apneu hypopneu index (AHI) gemeten met WatchPAT.

Evaluatie van desaturaties op de afdeling na ontslag en kosten-effectiviteitsanalyse zullen bijdragen aan een grondige beoordeling van AiR-MAD's impact.

Conclusie
Dit NVTS-ondersteunde onderzoek heeft het potentieel om de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek binnen de tandheelkundige slaapgeneeskunde te verrijken. De AiR-MAD, met haar minimaal invasieve karakter en kostenefficiënte aanpak, kan hopelijk de zorg voor OSA-patiënten aanzienlijk verbeteren.


Ander nieuws