Terug naar boven

Helpt u mee ons MRA-protocol te vernieuwen?

15 december 2023
Helpt u mee ons MRA-protocol te vernieuwen?

Op de algemene ledenvergaderingen van de NVTS van 31 maart en 11 oktober is het besluit genomen het MRA-protocol van de NVTS te actualiseren. Bij dit project zal gebruik gemaakt worden van de Delphimethode. Onderdeel daarvan is de installatie van een consensuspanel, dat in een periode van tien maanden vier of vijf keer bij elkaar komt. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in het panel, of kent u (andere) geschikte kandidaten? Laat het ons weten!

Het panel zal bestaan uit acht tot tien experts op het gebied van OSA en/of tandheelkundige slaapgeneeskunde. We zoeken minimaal twee tandartsen, twee orthodontisten, twee MKA-chirurgen, een KNO-arts en een longarts. Daarbij streven we naar een optimale balans tussen academici en practici.

De leden van het consensuspanel kunnen rekenen op circa twee uur voorbereidingstijd per vergadering. Daarnaast zal iedere deelnemer dertig tot veertig minuten tijd besteden per survey voor de Delphi rondes. Dit is in totaal gedurende het project acht tot tien uur voorbereiding voor vergaderingen en dertig minuten tot anderhalf uur tijd voor het invullen van surveys.

Inhoudelijk liggen de volgende taken bij de panelleden:
- Afstemmen met methodoloog over de selectiecriteria van de literatuur
- Afstemmen met methodoloog over de vormgeving van het protocol
- Controleren van het werk van de methodoloog 
- Controleren en aanvullen startlijsten Delphi rondes
- Voorbereiden van vergaderingen
- Invullen van surveys.
 
De voorzitter van het panel heeft daarnaast nog enkele aanvullende taken.

De start van het project is voorzien in januari 2024.

Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan de update van ons MRA-protocol? Stuur dan uiterlijk op 31 december een mail naar info@nvts.nl met een korte motivatie en vergezeld van uw CV. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij voorbaat dank voor uw reactie!


Ander nieuws