Terug naar boven

NVTS congres in gesprek met Liane Tan

13 oktober 2021
NVTS congres in gesprek met Liane Tan

Kunt u zich kort introduceren?
Mijn naam is Liane Tan (1976), en ik ben sinds 2010 KNO-arts in Tergooi (Blaricum/Hilversum) met als aandachtsgebied “Slaapapneu en Slaap gerelateerde Stoornissen”. Ik ben opgeleid in het Erasmus MC (2002 - 2020) waar ik in 2009 promoveerde op een basaal elektrofysiologisch onderwerp over auditieve verwerking. Daarnaast heb ik verschillende rollen vervuld, waaronder een functie als bestuurslid van de Nederlandse KNO-vereniging en redactielid van het vakblad. Ook ben ik als niet-universitair opleider gelieerd aan het OOR Amsterdam UMC. In Tergooi zet ik mij continu in voor verbetering van het zorgtraject voor patiënten met slaapapneu en andere slaapstoornissen.

Voor de lezers die niet aanwezig waren bij het congres, kunt u in het kort vertellen waar uw voordracht over ging?
In de eerste voordracht werden de opzet, uitdagingen en kansen binnen een multidisciplinaire slaappoli besproken. De kennis en kunde van diverse teamleden werden hierbij belicht. Ook werd er gesproken over verschillende diagnostische middelen en wanneer een patiënt verwezen moet worden naar medisch psycholoog of neuroloog.In een tweede voordracht werd aan de hand van casuïstiek geïllustreerd welke chirurgische behandelmogelijkheden de KNO-arts kan bieden om obstructie van de bovenste luchtwegen te verbeteren. Dit varieert van een aanvullende tot volledige vervangende behandeling van bijvoorbeeld een CPAP. Ook werden radiologische beelden, ruwe data van slaapregistraties en pre-, peren postoperatieve resultaten besproken.

Kunt u iets meer vertellen over de barbed wire reposition / expansion sphincter plasty? En in hoeverre verschilt deze behandeling van de UPPP?
De BRP/ESP sphincter plasty is een “keelgat verruimende” ingreep waarbij doorgaans de huig ongemoeid wordt gelaten. Door middel van een hechting met weerhaken (barbed wire) wordt het palatum molle naar anterieur en lateraal getrokken waardoor het keelgat breder en dieper wordt. Deze ingreep kan ook uitgevoerd worden als de patiënt in het verleden een tonsillectomie heeft ondergaan. Dit in tegenstelling tot de UPPP, waar doorgaans de tonsillen en (een deel van) de huig wordt verwijderd.

Wat is de indicatiestelling voor de barbed wire reposition / expansion sphincter plasty en welke rol verwacht u dat deze behandeling gaat spelen in de behandeling van OSA behandeling?
De BRP/ESP laat veelbelovende resultaten zien t.o.v. de Z-plastiek van de huig en/of de klassieke UPPP. Er wordt bij de BRP/ESP meer gelet op de keelgrootte dan de aanwezigheid van tonsillen en de grootte daarvan. Daarom is deze behandeling toepasbaar voor een grotere populatie dan die in aanmerking komen voor een UPPP. Met name in een groeiende jonge (<40 jaar) OSA populatie is de weerstand tegen een CPAP groot en spreekt een eenmalige ingreep meer aan. Aangezien (familiaire) hart- en vaatziekten, obesitas en “awareness” omtrent de ziekte slaapapneu toeneemt, verwacht ik dat deze ingreep in de toekomst een belangrijkere rol zal spelen in de behandeling van OSA.

Hoe zou de tandarts-slaapgeneeskundige kunnen screenen op mogelijke KNO problematiek bij MRA falen?
Indien een patiënt in je behandelstoel niet goed door de neus kan ademen en/of last heeft van overmatige slijm in de keel (waardoor bijvoorbeeld het gebruik van een MRA bemoeilijkt wordt), kunt u de patiënt attenderen op een consult bij de KNO-arts. Indien het zicht op de pharynxachterwand belemmerd wordt door een laaghangend palatum molle of de breedte tussen de linker en rechter pharynxbogen smal is (waar tonsillen al dan niet aanwezig kunnen zijn), zou de patiënt wellicht in aanmerking kunnen komen voor een BRP/ESP. 


Ander nieuws