Terug naar boven

Oral appliances in sleep apnea management

19 oktober 2022
Oral appliances in sleep apnea management

Op dinsdag 5 juli 2022 heeft Julia Uneken Venema haar proefschrift getiteld ‘Oral appliances in sleep apnea management, outcomes and treatment prediction’ verdedigd aan de ACTA te Amsterdam. Julia Uneken Venema ontving een bijdrage van de NVTS in de kosten van de promotie. Hieronder een samenvatting van het proefschrift.

Obstructief slaapapneu (OSA) is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door herhaaldelijke obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. OSA kan worden behandeld door middel van een mandibulair repositie apparaat (MRA), die de onderkaak in een voorwaartse positie plaatst. Hierdoor kunnen obstructies van de bovenste luchtweg voorkomen worden.

Het eerste deel van dit proefschrift geeft een overzicht van de effectiviteit van verschillende MRA-modellen waarbij, op basis van de geïncludeerde literatuur, op maat gemaakte MRA’s superieur lijken aan confectie MRA’s en er niet één superieur op maat gemaakt MRA-model bestaat. Daarnaast hebben wij een studie uitgevoerd om het verschil tussen een confectie en een op maat gemaakte MRA te onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat het objectieve en subjectieve effect van beide MRA’s vergelijkbaar is. Een confectie MRA zou dus gebruikt kunnen worden voor een initiële behandeling van OSA.

Het tweede deel van dit proefschrift geeft een overzicht van het lange termijneffect en van de consequenties van OSA-behandeling door middel van MRA en continue positieve luchtwegdruk (CPAP) therapie. Concluderend kunnen MRA- en CPAP-therapie worden gezien als effectieve levenslange behandelmogelijkheden voor OSA-patiënten om polysomnografische en cardiovasculaire parameters te verbeteren. Het is echter daarnaast goed om aandacht te besteden aan het reduceren van het risico op dentale bijwerkingen op de lange termijn.

 

Ander nieuws