Terug naar boven

Slimme MRA’s bij obstructief slaapapneu: een systematisch literatuuronderzoek

13 juni 2023
Slimme MRA’s bij obstructief slaapapneu: een systematisch literatuuronderzoek

Het mandibulair repositie apparaat (MRA) is inmiddels een gevestigde therapeutisch optie voor het behandelen van obstructief slaap apneu (OSA). Verschillende soorten technologie wordt ingezet om deze apparaten door te ontwikkelen tot zogenoemde 'slimme' MRA’s. Het doel van deze review is om een overzicht te geven van alle verschillende technologische ontwikkelingen op het gebied van slimme MRA’s.

De MRA is een vaak toegepaste therapie bij patiënten met OSA. Nieuwe technologische mogelijkheden hebben geleid tot het door ontwikkelen van nieuwe MRA’s, beter bekend als 'slimme' MRA’s. Een overzicht van de verschillende initiatieven, de fase van ontwikkeling waarin zij zich bevinden en in hoeverre de technologie wetenschappelijk onderzocht is, ontbreekt.
Voor de clinicus kan het lastig zijn de literatuur bij te houden, omdat een deel van het onderzoek in technische bladen wordt gepubliceerd. Het doel van dit project review is om een systematisch literatuuronderzoek te doen en een uitgebreid overzicht te creëren van de huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van slimme MRA’s.

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd door twee geblindeerde onderzoekers. De databanken Medline, Embase en Scopus werden geraadpleegd voor relevante Engelstalige publicaties, waarin MRA’s werden beschreven die een andere functie hadden dan alleen protrusie van de mandibula.

Er werden 3162 artikelen gescreend, waarvan uiteindelijk 26 artikelen konden worden geïncludeerd. De mediaan van het jaar van publicatie was 2017. De algehele kwaliteit van de beschikbare literatuur wordt beschouwd als laag, aangezien de meeste onderzoeken observationeel van aard waren (81%). Goede vergelijkende studies met de reeds gevestigde 'standaard' MRA ontbreken in veel gevallen. De meest beschreven toegepaste functie van een slimme MRA was om therapietrouw objectief te kunnen beoordelen met behulp van een thermosensor (n = 16). Slimme MRA’s met een actieve functie werden slechts beschreven in vier artikelen. Dit betreft MRA’s die actief reageren op gezondheidsparameters (bijv. snurkgeluid of zuurstofverzadiging in de bloedvaan) om de mate van protrusie van de mandibula aan te passen.

Het literatuuronderzoek laat zien dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van de MRA, maar slimme MRA’s zijn relatief nieuw en er is nog weinig bewijs dat hun effectiviteit aantoont.
De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest richting actieve slimme MRA's, die kunnen reageren op real-time patiëntgegevens. In de nabije toekomst hebben deze slimme MRA's mogelijk het potentieel om de efficiëntie van OSA-behandelingen te verbeteren.
Het onderzoek zal binnenkort worden aangeboden ter publicatie.

----------------------------------------------

De NVTS introduceerde in 2020 voor het eerst de NVTS Research Grant. Hiermee wilde de NVTS wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde stimuleren. Vanaf 2022 worden er twee Research Grants aangeboden, één voor een onderzoeksvoorstel en één voor een onderzoeksabstract.
Schrijver van de review en van dit artikel, dhr. Boudewijn Rosenmöller was winnaar van een van de twee prijzen, uitgereikt tijdens het jaarcongres van de NVTS in 2023.


Ander nieuws