Terug naar boven

Uitnodiging Oratie Hooggeleerde Vrouwe dr. G. Aarab, benoemd tot Hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de Tandheelkundige Slaapstoornissen

4 januari 2023
Uitnodiging Oratie Hooggeleerde Vrouwe dr. G. Aarab, benoemd tot Hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de Tandheelkundige Slaapstoornissen

Vrijdag de 17e februari 2023, om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. G. Aarab, benoemd tot Hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de Tandheelkundige Slaapstoornissen in de Faculteit der Tandheelkunde, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Slaapzorg(en) in de tandartspraktijk.

Bij dezen nodigen we alle leden uit voor de Oratie welke zal plaatsvinden in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui. Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen; de link vindt u in de agenda op de website.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 4, 14, 24, en metro 52, halte Rokin.


Ander nieuws