Terug naar boven

Uitslag ledenonderzoek; bij- en nascholing NVTS

2 november 2021

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan het ledenonderzoek. Hierbij presenteren wij u de uitslag van het gedeelte over de bij- en nascholing. In de enquête werden verschillende vragen gesteld over het type nascholing en in welke vorm deze het meest wenselijk zou zijn. Hieronder vindt u een afbeelding met de belangrijkste bevindingen. De NVTS Academy zal de resultaten gebruiken voor het opzetten van de bij- en nascholing en het cursusaanbod.


Ander nieuws