Terug naar boven

Onze commissies

De NVTS telt meerdere commissies, die op hun werkgebied met groot enthousiasme heel veel werk verzetten.

Het consilium adviseert het bestuur over de erkenning van leden tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Voorts organiseert het consilium de periodieke visitatie van Tandheelkundig Slaapgeneeskundigen NVTS en adviseert het consilium over de verlenging van erkenningen.

De examencommissie adviseert het bestuur over de vaststelling van het examen Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Voorts organiseert de examencommissie twee maal per jaar een examen.

De commissie marketing en communicatie adviseert het bestuur over het te voeren communicatiebeleid, beheert de website, stelt de nieuwsbrieven samen en onderhoudt de sociale media. Ook is de commissie nauw betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe website en was ze verantwoordelijk voor het controleren en overzetten van de content.

De kascommissie of financiële commissie controleert na afloop van elk jaar de financiële administratie en onderzoekt of het financieel jaarrapport een goede weergave is van de inkomsten, de uitgaven en de vermogenspositie. Tijdens de algemene ledenvergadering doet zij verslag van haar bevindingen en adviseert zij de leden over het al dan niet goedkeuren van de stukken.

De NVTS Academy organiseert de bij- en nascholing op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde. Tevens organiseert de Academy het bestuur over de jaarlijkse Research Grants.

Consilium
Drs. E.J.C.M. (Liesbeth) Rooyer-Sanches
Drs. D.P. (Dimitri) Dietvorst
Drs. S.R. (Sjoerd) Lobach
Examencommissie
Drs. R. (Ru-shan) Goey
Dr. J.A.M. (Julia) Uniken Venema
Drs. A.R.E. (Alexander) Verhelst
Marketing en communicatie
Drs. W. (Wouter) van Nood
Kas
Drs. N.J.W. (Nico) Kamphorst
Drs. A. (Anke) Ettema
NVTS-Academy
Dr. A. (Aarnoud) Hoekema
Drs. J.P.T.F. (Jean-Pierre) Ho
Drs. M.H.T. (Maurits) de Ruiter
Drs. P. (Petra) Zuurbier
Congrescommissie
Drs. B.T. (Wendy) van Nassau
Drs. M.G.L. (Mirjam) Hegge-Neuteboom
Drs. J.W. (Jan Willem) Hylkema
Mevr. M.P.C. (Marinka) Hylkema-Dirkse
Mevr. N. (Nynke) Hylkema