Terug naar boven

Accreditatie

De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller.

Met de accreditatie laat u zien dat u ademhalingsgerelateerde slaapproblematiek door middel van een individueel vervaardigde oral appliance (type MRA) kunt behandelen volgens de geldende standaarden en dat u dit op een regelmatige basis doet. Dit zorgt ervoor dat er voldoende ervaring in het behandelen en het oplossen van voorkomende neveneffecten van u verwacht kan worden.

De eisen tot accreditatie zijn dus niet bedoeld om een beperkte hoeveelheid specialisten te creëren, maar om de kwaliteit van zorg op een voldoende hoog peil te houden. De patiënt is het middelpunt!

Om geaccrediteerd te kunnen worden heeft u een BIG-registratie als tandarts of tandarts-specialist nodig. Alleen leden van de NVTS kunnen geaccrediteerd worden als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.

Met de accreditatie is het consilium van de NVTS belast. Tegen besluiten van het consilium is beroep bij het bestuur van de NVTS mogelijk.
 

Stappenplan accreditatie NVTS

Hieronder staat schematisch uitgelegd hoe u geaccrediteerd kunt worden als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.

Wij adviseren u om uzelf ervan te vergewissen dat wanneer u het schriftelijk examen gaat afleggen, u zicht heeft op het binnen de gestelde termijn van zes maanden kunnen aanleveren van de gevraagde casuïstiek. Indien u over dit laatste twijfels heeft, onderzoek dan of een meester-gezel constructie  voor u een oplossing kan zijn. Klik hier voor meer informatie over deze constructie.

Voor het hele accreditatietraject/opleiding staat een studielast van ongeveer 150 uur.

De accreditatie tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS behelst in grote lijnen een schriftelijk (getoetst door middel van een examen) deel en een praktisch (getoetst aan de hand van in te leveren casuïstiek) deel.

Voor erkenning dient u de onderstaande stappen te doorlopen.


Stap 1
Leest u deze pagina goed door.

Stap 2
Meldt u zich vervolgens aan voor het eerstvolgende examen onder activiteiten. Indien er nog geen examen gepland is, meld dan uw belangstelling via het contactformulier, zodat we u kunnen waarschuwen zodra de aanmelding is geopend.
De kosten van examen en accreditatie bedragen 450 euro. Voor dat bedrag kunt u twee keer voor het examen opgaan. Betaling geschiedt bij aanmelding via de website. Een factuur ontvangt u daarna.

Stap 3
Zorg dat u de verplichte leerstof beheerst, die vermeld staat op de pagina over het examen en neem deel aan het examen.

Stap 4
Wanneer u het examen heeft gehaald zorgt u dat u binnen zes maanden de onderstaande gegevens aanlevert bij de secretaris van het consilium.

A. Een lijst van tenminste dertig uitgevoerde patiëntenbehandelingen met op spreadsheet vermeld: start behandeling, leeftijd en geslacht patiënt, AHI voor en na behandeling (bij OSA patiënten) en het type MRA.
Aanlevering dient plaats te vinden volgens het NVTS formulier casuïstiek (zie link onderaan deze pagina).
B. Vijf uitgewerkte patiëntencasussen die als volgt gedocumenteerd dienen te zijn:

  • Bewijs van verwijzing door KNO-arts en/of longarts en eventueel een neuroloog met het verzoek voor vervaardiging van een MRA. In deze verwijzing moeten vermeld zijn: medische gegevens patiënt: gegevens poly(somno)grafie (bij OSA patiënten).
  • Onderzoeksgegevens dentitie met betrekking tot: Angle-classificatie en occlusie, onderzoek kaakgewricht en kauwspieren, conditie gebit en parodontium, panoramische röntgenfoto, eventueel röntgenschedelprofielfoto, foto’s gipsmodellen en/of mondfoto’s van patiënt (eventueel met MRA in positie).
  • Verslag van tenminste drie controleafspraken met behandelingsverloop en eventuele instelprocedure van het MRA. Hierbij dienen tevens de bevindingen met betrekking tot kaakgewrichten, kauwspieren, dentitie en parodontium te worden aangegeven.
  • Gegevens poly(somno)grafie gemaakt onder therapie (bij OSA patiënten).

Tenminste twee van de drie gedocumenteerde patiënten dienen OSA patiënten te zijn. 

Aanlevering dient plaats te vinden volgens de NVTS spreadsheet patiëntcasus (zie link onderaan deze pagina).

Nadat de NVTS-accreditatie een feit is, kunt u deze als kwaliteitswaarborg inzetten naar uw relaties zoals patiënten, collegae en verzekeraars. Geaccrediteerde tandartsen of tandartsspecialisten zijn op onze website herkenbaar, mits zij hun werkadres hebben ingevuld in hun account.
Na accreditatie ontvangt u tevens een oorkonde, op het eerstvolgende congres van de NVTS.


Downloads