Terug naar boven

Bijdragen aan proefschriften

Een van de doelstellingen van de NVTS is de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het aandachtsgebied van de vereniging. De NVTS doet dat onder meer door elk jaar de Research Grant uit te reiken en door het leveren van een bijdrage in de kosten van promoties.

Aan promovendi kan een bedrag van 500 euro beschikbaar gesteld worden als bijdrage aan hun proefschrift. De voorwaarden hiervoor zijn dat de NVTS met naam en URL genoemd wordt in de uitgave (indien mogelijk), dat de promovendus binnen zes maanden een toegankelijk artikel (*) aanlevert voor de website en nieuwsbrief van de NVTS en SDU Magazine, dat gebaseerd is op het proefschrift en tenslotte dat de NVTS een exemplaar van het proefschrift ontvangt.

Het bestuur van de NVTS beslist over alle aanvragen.

(*) Klik hier voor het format voor artikel en de bijbehorende afbeelding.