Terug naar boven

Lid worden

Voordelen lidmaatschap

 • mogelijkheid tot erkenning als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS
 • met erkenning samenhangende declaratiemogelijkheden
 • mogelijkheid om gratis affilliated member van EADSM te worden
 • toegang tot de informatie op ons intranet
 • platform voor uitwisseling van kennis en ervaring en het vinden van antwoorden op uw vragen over het vakgebied
 • vergroting van uw professionele netwerk
 • korting op congresdeelname
 • andere ledenkortingen
 • behartiging van de belangen van onze differentiatie.
   

Hoe word ik lid?

De vereniging kent gewone-, buitengewone-, student-, ere- en rustende leden. Tandartsen en tandartsspecialisten kunnen gewoon lid worden. Studenten tandheelkunde kunnen student-lid worden. Andere personen met interesse in de doelstellingen van de vereniging kunnen buitengewoon lid worden. Vult u onderstaand formulier in voor het aanvragen van het lidmaatschap.
Nieuwe (kandidaat-)leden worden in de nieuwsbrief aangekondigd, waarna er een bezwaartermijn van twee weken geldt.
Na goedkeuring van inschrijving kunt u direct gebruik maken van de faciliteiten en ondersteuning van de NVTS.

Gewoon lidmaatschap

Gewone leden kunnen worden zij die, hetzij volgens de Nederlandse wet de bevoegdheid van tandarts of tandarts-specialist hebben verkregen, hetzij deze bevoegdheid hebben verkregen op grond van een door de bevoegde Nederlandse autoriteiten erkend buitenlands diploma.
In 2021 bedroeg de jaarlijkse contributie voor het gewone lidmaatschap 100 euro.

Student-lidmaatschap

Studenten in de tandheelkunde, ingeschreven aan een Nederlandse universiteit, kunnen als student-lid tot de vereniging toetreden.
In 2021 bedroeg de jaarlijkse contributie voor student-leden 25 euro.

Buitengewoon lidmaatschap

Personen die geen gewoon lid kunnen worden of die geen student tandheelkunde zijn, maar interesse in de doelstellingen van de vereniging hebben, kunnen zich aanmelden als buitengewoon lid.
In 2021 bedroeg de jaarlijkse contributie voor het buitengewone lidmaatschap 100 euro.

Statuten en huishoudelijk reglement

Zie hieronder voor statuten en huishoudelijk reglement van de NVTS.

Aanmelden

Meldt u zich hieronder aan als lid van onze vereniging!


Downloads

Persoonlijk

Titel (voor de naam)
Voorletters *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Titel (achter de naam)
Vrij veld met aanspreekvorm (dhr. mevr., etc.)
Geslacht *
Geboortedatum
Straat *
Huisnummer + toevoeging *
Postcode *
Plaats *
Land *
Telefoonnummer *
E-mail *
Soort lid *
Beroep *

Werklocatie 1

Praktijk naam
Straat
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website

Werklocatie 2

Praktijk naam
Straat
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website

Werklocatie 3

Praktijk naam
Straat
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website