Terug naar boven

Protocollen en richtlijnen

De NVTS heeft enkele protocollen opgesteld voor de behandeling van patiënten met OSA. Deze vindt u hieronder in het overzicht.

Van richtlijnen spreken we in de tandheelkunde doorgaans alleen waar het protocollen betreft die door het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) volgens de geldende procedures zijn vastgesteld. Er zijn door het KiMo nog geen richtlijnen vastgesteld op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde.
Wel is door een multidisciplinaire werkgroep de Richtlijn diagnostiek en behandeling van OSA bij volwassenen opgesteld. Zie onderaan deze pagina voor deze richtlijn.
 

Protocollen

Het MRA protocol geeft een kort overzicht van alle stappen, van intake, afdruk en plaatsen tot de controle. 

Het Addendum van het MRA protocol geeft aanvullende informatie over de behandeling en de mogelijkheid tot taakdelegatie binnen de tandheelkundige slaapgeneeskunde.

Zie onderaan deze pagina hier voor het protocol en het addendum.


Downloads