Terug naar boven

Contributiefacturen

De contributiefacturen worden doorgaans na de Algemene Ledenvergadering verzonden aan alle leden die contributie verschuldigd zijn.
Voor de facturen worden in principe de door het lid opgegeven NAW-gegevens en e-mailadres gebruikt. 
Eventuele (nieuwe) wensen inzake de contributiefacturen (speciaal adres, kostenplaats, etc.) dient u altijd vóóraf aan ons door te geven en gelden dus alleen voor toekomstige facturen.
Uw eigen naam dient altijd in het adresblok voor te komen, ook indien de factuur aan een werkgever gericht wordt.
Alle facturen dienen binnen dertig dagen betaald te zijn, tenzij een kortere termijn is vermeld.