Terug naar boven

Afmelden als lid van de NVTS

Opzegformulier

De uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap is 31 oktober van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap zal vervolgens per 1 januari van het volgende jaar beëindigd worden.

Naam *
E-mailadres *
Reden van opzegging *
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *

Inloggen vereist voor NVTS leden