Terug naar boven

Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

1 januari 2024
Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Kerstmis is achter de rug en we maken ons op voor 2024. Dit is hét moment waarop we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar.

Vol trots kijken we terug op een fantastisch lustrumcongres in Noordwijk. Op een prachtige locatie hebben we genoten van boeiende voordrachten, een geweldig feest en waardevolle kruisbestuiving met sponsors en collega’s. Namens het bestuur wil ik nogmaals de congrescommissie hartelijk bedanken voor alle inspanningen.

Daarnaast hebben we kunnen genieten van nieuwsbrieven, podcasts en twee goed bekeken webinars. Via deze media is het mogelijk om op een vrij ongecompliceerde manier op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de tandheelkundige slaapgeneeskunde. 

Achter de schermen is ook hard gewerkt door de andere commissies. Zo heeft de examencommissie een enorme slag gemaakt door samen met een externe partij de examenvragen kritisch door te nemen en verder te verbeteren.

De inspanningen van de visitatiecommissie en de visiteurs hebben hun vruchten afgeworpen en hebben gezorgd voor vele succesvolle visitaties afgelopen jaar. Deze 'spirit' wordt doorgezet in het nieuwe jaar.

De NVTS Academy verschafte ons op meerdere manieren wetenschappelijke input en bereidde onder andere de actualisatie van het MRA-protocol zorgvuldig voor. Dit project gaat begin 2024 van start en hierbij zal gebruik worden gemaakt van de Delphimethode. Onderdeel hiervan is een consensuspanel. Voor deelname hieraan, verwijs ik graag naar de vacature in de afgelopen nieuwsbrief en op de website.

Het was een druk, maar goed jaar, zeker ook door de inzet van veel van onze leden. Nogmaals hartelijk dank voor ieders betrokkenheid!

Ik kijk uit naar een nieuw NVTS-jaar, waarin we als bestuur naast al het bovengenoemde ook de tandheelkundige slaapgeneeskunde breder willen gaan bekijken en meer verbinding willen maken met gerelateerde verenigingen. 

Namens het bestuur wens ik iedereen een positief en bovenal gezond nieuwjaar toe!

Hartelijke groet,
Marie-Chris Donders,
Voorzitter NVTS.


Ander nieuws